bilo trade

"Hold-open" uređaji za držanje otvorenog položaja/kočnice

Sigurnost prije svega - pouzdana rješenja za kontrolu "hold-open" funkcije kod protupožarnih vrata.

"Hold-open" uređaji za jednokrilna vrata

geze Modeli: TS 5000 R, TS 5000 L-R, TS 5000 RFS, TS 4000 R, TS 4000 RFS.

 

"Hold-open" uređaji za dvokrilna vrata

geze Modeli: TS 5000 R-ISM, TS 5000 L-R-ISM, TS 5000 R-ISM EFS.

 

"Hold-open" mehanizmi za jednokrilna vrata

geze Modeli: Boxer E, Boxer EFS, TS 5000 E, TS 5000 L-E, TS 5000 EFS, TS 4000 E, TS 4000 EFS, TSA 160 NT / TSA 160 NT-F, Slimdrive EMD / EMD-F, Slimdrive SD-Servo / SD-F Servo, TS 550 E, TS 550 E-G / TS 550 F-G,

 

"Hold-open" mehanizmi za dvokrilna vrata

geze Modeli: Boxer E-ISM, Boxer ISM-EFS, TS 5000 E-ISM, TS 5000 L-E-ISM, TS 5000 ISM-EFS, TS 550 E-IS, TS 550 IS-G / TS 550 E-IS-G, TSA 160 NT-IS / TSA 160 NT-F-IS, Slimdrive EMD F-IS, Slimdrive SD IS-Servo / SD IS-F-Servo.


Trebate više detalja o GEZE proizvodima?

Za sve dodatne informacije, CAD nacrte, brošure i kataloge o proizvodima kompanije GEZE kontaktirajte nas telefonski ili putem donjeg obrasca.

Polja označena * su obavezna za popunjavanje.

Ime: *
Prezime: *
Email adresa: *
Tvrtka:
Poruka: *
 

 

BILO TRADE d.o.o.
Ivana Lackovića 51
10408 Velika Mlaka, Zagreb
OIB: 68188931758
ŽR: 2360000-1101524812
Tvrtka Bilo trade je "GEZE PARTNER" za ugradnju i servis automatskih vrata i RWA tehnologije. tel: +385 1 6218 - 522
tel: +385 1 6237 - 908
fax: +385 1 6237 - 907
email: info@bilotrade.hr
Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija"