bilo trade

Standardni sustavi za odvođenje dima i topline (RWA)

U opasnim situacijama GEZE RWA motori i kontrolni sustavi osiguravaju da su evakuacijski putevi slobodni od dima i topline. Olakšavaju brzo i sustavno gašenje vatre, smanjuju se štete i odgađa se požar većeg razmjera. Kombinacija sa sustavima zaokretnih vrata omogućuje podešavanje količine ulaznog i izlaznog zraka. Pouzdano odimljavanje stubišta, skladišta i drugih prostorija.

Lančani pogoni - direktni otvarači za ventiliranje i odvođenje dima i topline. Zbog svoje dvostruke funkcije, mogu se koristiti za svakodnevno ventiliranje i za brzo i sigurno odvođenje dima i topline. Predviđeni su za ugradnju okomitih, pravokutnih otklopnih i zaokretnih prozora u suhim prostorijama.

geze Modeli: E740, E820, E860, EOL N.

 

Pogoni sa vretenom - RWA elektronički upravljani pogoni sa vretenom su namjenjeni za otvaranje elektromotorom prozorskih krila, krovnih prozora i staklenih kupola.

geze Modeli: Spindle drive E250, E250 AB, E250 VdS, Spindle drive E1500 and E1500 VdS, Spindle drive E 1500 S, Spindle drive E3000.

 

Električni linerni pogoni - za primjenu sa otvaračima nadsvjetla. U slučaju nekoliko prozora u nizu ovo predstavlja povoljno i jednostavno motorizirano rješenje za upravljanje sa nekoliko škara. Tanak dizajn omogućava elegantno uklapanje u pročelje.

geze

 

Sustav otvaranja i zaključavanja - U GEZE RWA-sustave otvaranja i zaključavanja spadaju sustavi RWA 100E, RWA 105E i RWA 110E. Mogu se naručiti kao odgovarajuće tandemske izvedbe u kombinaciji sa tandemskim sinhronizatorom E102. One su primjenjive za prirodno odvođenje dima i topline kao i za ventiliranje. Zahvaljujući mehaničkom zaključavanju nije potrebna primjena dodatnih pogona električnog zaključavanja.

geze Modeli: RWA 100E / 100E Tandem, RWA 105 E / 150 E Tandem, RWA 110E / 110E Tandem,

 

Pogon "uvlačenje ruke" - GEZE RWA K600 je odlično rješenje kada su potrebni veliki kutevi otvaranja vrata i prozora. Može se kombinirati sa GEZE zatvaračima vrata.

geze

 

Upravljačke jedinice sa napajanjem - centralna kontrolna jedinica za sve spojene sustave i komponente. Isto tako im osigurava i napajanje. Aktivacija u slučaju požara se vrši putem automatskog dojavljivača dima, ručnim dojavljivačem požara ili beznaponskim signalom koji dolazi sa eksterne vatrodojavne centrale.

geze Modeli: RWA emergency power supply units E260 N2/1 - N12/2, RWA emergency power supply units E260 N32/2 - N32/8, RWA emergency power supply unit MBZ300.

Trebate više detalja o GEZE proizvodima?

Za sve dodatne informacije, CAD nacrte, brošure i kataloge o proizvodima kompanije GEZE kontaktirajte nas telefonski ili putem donjeg obrasca.

Polja označena * su obavezna za popunjavanje.

Ime: *
Prezime: *
Email adresa: *
Tvrtka:
Poruka: *
 

 

BILO TRADE d.o.o.
Ivana Lackovića 51
10408 Velika Mlaka, Zagreb
OIB: 68188931758
ŽR: 2360000-1101524812
Tvrtka Bilo trade je "GEZE PARTNER" za ugradnju i servis automatskih vrata i RWA tehnologije. tel: +385 1 6218 - 522
tel: +385 1 6237 - 908
fax: +385 1 6237 - 907
email: info@bilotrade.hr
Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija"